dur bin ne demek?

 1. Bk. kırılmalı ırakgörür

kırılmalı ırakgörür

 1. Mercekler düzeniyle ışık toplayan ırakgörür.
 2. (en)Refractor.
 3. (fr)Réfracteur lunette

dur bakayım

 1. Düşünelim, bakalım, bir düşüneyim.
 2. (en)Let me see.

dur durak

 1. Durup dinlenmeden sürekli çalışmayı anlatır.

bin

 1. Dokuz yüz doksan dokuzdan sonra gelen sayının adı.
 2. Bu sayıyı gösteren 1000, M rakamlarının adı.
 3. On kere yüz, dokuz yüz doksan dokuzdan bir artık.
 4. Pek çok, çok sayıda
 5. (C.: Ubeyna) Zahir, görünen.
 6. (en)Thousand.
 7. (en)Box, frame, crib, or inclosed place, used as a receptacle for any commodity; as, a corn bin; a wine bin; a coal bin.
 8. (en)To put into a bin; as, to bin wine.
 9. (en)An old form of Be and Been.
 10. (en)Directory that contains programs Your home directory probably has a subdirectory named bin The system has directories called /bin and /usr/bin.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

dur bakayımdur durakdur durak yokdur emridur işaretidurdur kodonlarıdur ü dirazduradura materduduadua cümleleridua edendua ederek yakarmakbinbin birbin bir ayak bir ayak üstünebin bir delik otugillerbin bir yaprak otubin can ilebin defabin derde devabin dereden su getirmekbin dolarbibi eyyi halbi gayri hakkın mal edinmebi hadbi haseb il verase
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın