dua ederek yakarmak ne demek?

 1. (en)Supplicate

supplicate

 1. Rica ve niyaz etmek, yalvarmak
 2. Dua ederek yakarmak
 3. Rica etmek, yalvarmak

dua

 1. Tanrı'ya yalvarma, yakarış için söylenen dinî metin
 2. Yakarış.
 3. Kişinin Allah'ın yüce kudreti karşısında aczinin bilincine varıp engin bir sevgi ve saygı içinde O'na yalvarması, O'ndan yardım dilemesi.
 4. Bk. dinsel dilek
 5. Bk. doku uyuşurluk antijenleri
 6. Bk. yakarı
 7. Allah'a (C.C.) karşı rağbet, niyaz, yalvarış, tazarru.
 8. (en)Prayer.
 9. (en)Disaster Unemployment Assistance - Section 407 of the Disaster Relief Act of 1974 created a program for the payment of unemployment assistance to individuals whose unemployment is the direct result of a major disaster as declared by the President of the United States.
 10. (en)Disaster Unemployment Assistance - Section 407 of the Disaster Relief Act of 1974 created a program for the payment of unemployment assistance to unemployed individuals whose unemployment is the direct result of a major disaster as declared by the President of the United States.

dua cümleleri

 1. (en)Invocation

erek

 1. Gerçekleştirmek için tasarlanan ve erişmek istenilen şey, amaç.
 2. Alıcı ışıtacının, üzerinde elektronik görüntü oluşan bölümü.
 3. Almaçlarda görüntülüğün iç çeperi.
 4. Amaç, gaye.
 5. Hedef.
 6. Misvak ağacını çok yediğinden dolayı devenin karnı incinmek.
 7. Eğitim etkinliklerine yön veren, öğrencilere kazandırılması istenilen davranımların oluşumunda hep göz önünde tutulan ve önceden düşünülen sonuç.
 8. Bir iş yapılırken, bir eyleme geçilirken varılmak istenilen son.
 9. (en)Aim.
 10. (en)Goal.

yakarmak

 1. Tanrı'ya içten yalvararak dua etmek, niyaz etmek.
 2. Israrla istemek, yalvarmak
 3. (en)To beg.
 4. (en)To impose.
 5. (en)To entreat.
 6. (en)To beseech.
 7. (en)Bitten.
 8. (en)Anflehen.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

duadua cümleleridua edendua edilecek ölülerin listesidua edilen şeydua etmedua etmekdua etmeyendua ile defetmedua ile defetmekduedereder artırımıeder artışıeder biçmeeder çizelgesiedeedeagusedebedebaliedebamuz
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın