bin dereden su getirmek ne demek?

 1. Birini kandırmak için birçok neden ileri sürmek, dil dökmek.

  Rıfat Paşa gibi terbiyeli bir zat bile bin dereden su getirir, harp siyasetimizi methederdi.

  Y. K. Karaosmanoğlu
 2. Bahane aramak, dolambaçlı gerekçeler öne sürmek.
 3. (en)Beat about the bush.

bin

 1. Dokuz yüz doksan dokuzdan sonra gelen sayının adı.
 2. Bu sayıyı gösteren 1000, M rakamlarının adı.
 3. On kere yüz, dokuz yüz doksan dokuzdan bir artık.
 4. Pek çok, çok sayıda
 5. (C.: Ubeyna) Zahir, görünen.
 6. (en)Thousand.
 7. (en)Box, frame, crib, or inclosed place, used as a receptacle for any commodity; as, a corn bin; a wine bin; a coal bin.
 8. (en)To put into a bin; as, to bin wine.
 9. (en)An old form of Be and Been.
 10. (en)Directory that contains programs Your home directory probably has a subdirectory named bin The system has directories called /bin and /usr/bin.

bin bir

 1. Pek çok, çok sayıda
 2. (en)Thousand and one.
 3. (en)An endless number of.

ren

 1. Böbrek.
 2. (en)Reindeer, any of several species of large deer arctic and sub-arctic regions.
 3. (la)Ren

su

 1. Yaşam kaynağı.
 2. Bu sıvıdan oluşan kitle, deniz, akarsu
 3. Meyve, sebze vb.nin sıkılmasıyla elde edilen sıvı.
 4. Bazı kokulu yaprak veya çiçekler imbikten çekilerek elde edilen kokulu sıvı.
 5. Yemeğin sulu bölümü
 6. Hidrojenle oksijenden oluşan, oda sıcaklığında sıvı durumunda bulunan, renksiz, kokusuz, tatsız madde, ab.
 7. Demir araçları ateşte kızdırdıktan sonra, suya daldırılarak sağlanılan sertlik.
 8. Sutaşı.
 9. Bkz. çay.
 10. H2O; yer yüzeyinin en büyük bölümünü oluşturan, kimyaca çok kalımlı, renksiz, kokusuz, tatsız sıvı.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

binbin birbin bir ayak bir ayak üstünebin bir delik otugillerbin bir yaprak otubin can ilebin defabin derde devabin dolarbin dost az, bir düşman çokbibi eyyi halbi gayri hakkın mal edinmebi hadbi haseb il verasederedeki ovaderedderedere alabalığıdere alabaligidere bülbülüdere dam deresiderder akapder demezder encodedder hatır
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın