dur işareti ne demek?

 1. (en)Stop sign.

stop

 1. "Dur" anlamında bir seslenme sözü.
 2. Telgraf ve telefonla olan haberleşmelerde cümleleri birbirinden ayırmak için kullanılan bir söz.
 3. Vazgeçmek, bırakmak.
 4. Kalmak.
 5. Bk. kes!
 6. Opioit antagonisti bir madde.
 7. Mola, duraklama.
 8. Durdurmak.
 9. Durmak, istop etmek, istop ettirmek.
 10. (en)Some part of the articulating organs, as the lips, or the tongue and palate, closed so as to cut off the passage of breath or voice through the mouth and the nose , or so as to obstruct, but not entirely cut off, the passage, as in l, n, etc.; also, any of the consonants so formed.

dur

 1. (Dar. C.) Evler, haneler.
 2. (en)Major key, musical key that is based on a major scale.

dur bakayım

 1. Düşünelim, bakalım, bir düşüneyim.
 2. (en)Let me see.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

durdur bakayımdur bindur durakdur durak yokdur emridur kodonlarıdur ü dirazduradura materduduadua cümleleridua edendua ederek yakarmakişareti aliyeişareti görmedim.işareti olmakişaretini taşımakişaretişaret algılamaişaret ateşiişaret bilimiişaret bitiişarişaratişaratül icazişaişaaişaatişaatı kazibaneişab
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın