bi ne demek?

  1. Bizmut'un simgesi.
  2. İki, çift.
  3. (en)Pref. two, twice.
  4. (en)Bi.
  5. Iki, çift, iki kere
  6. Önek iki kere, iki defa, ikişer.

bi eyyi hal

  1. herhalde; mutlaka; elbette

bi gayri hakkın mal edinme

  1. Bk. sebebsiz iktisâb.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

bi eyyi halbi gayri hakkın mal edinmebi hadbi haseb il verasebi litronicbi metalik emniyet tertibatıbi t tabibiabiaksiyalbiaksiyelbb 52b addressb amplifierb and b
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın