bin derde deva ne demek?

 1. Pek çok işe yarayan; her sıkıntıyı gideren.

bin dereden su getirmek

 1. Birini kandırmak için birçok neden ileri sürmek, dil dökmek.
 2. Bahane aramak, dolambaçlı gerekçeler öne sürmek.
 3. (en)Beat about the bush.

bin

 1. Dokuz yüz doksan dokuzdan sonra gelen sayının adı.
 2. Bu sayıyı gösteren 1000, M rakamlarının adı.
 3. On kere yüz, dokuz yüz doksan dokuzdan bir artık.
 4. Pek çok, çok sayıda
 5. (C.: Ubeyna) Zahir, görünen.
 6. (en)Thousand.
 7. (en)Box, frame, crib, or inclosed place, used as a receptacle for any commodity; as, a corn bin; a wine bin; a coal bin.
 8. (en)To put into a bin; as, to bin wine.
 9. (en)An old form of Be and Been.
 10. (en)Directory that contains programs Your home directory probably has a subdirectory named bin The system has directories called /bin and /usr/bin.

r

 1. R, İngiliz alfabesinin on sekizinci harfi.
 2. Arjinin.
 3. Röntgen.
 4. Kimyasal bir maddedeki yan grup,Radikal.
 5. Bir bakteri suşunun inhibitöre veya bir faja direncini gösteren simge.
 6. İlâca dirençli plâzmit.
 7. Gaz sabiti.
 8. Pürin nükleosidi.
 9. Bakteri kolonisinin kaba morfolojisi.
 10. Korelasyon kat sayısı.

deva

 1. İlaç, çare
 2. ilaç. çare, tedbir
 3. İlaç, çare. Hastalığın iyi olmasına sebeb olan gıda.
 4. (en)Drug.
 5. (en)Cure.
 6. (en)Medicine ilaç.
 7. (en)Çare.
 8. (en)Medicine.
 9. (en)Angel or celestial being belonging to a kingdom in nature evolving parallel to humanity, and ranging from sub-human elementals to super-human beings on a level with a planetary Logos They are the 'active builders,' working intelligently with substance to create all the forms we see, including the mental, emotional and physical bodies of humanity.
 10. (en)Male deity; literally 'shining one'.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

bin dereden su getirmekbinbin birbin bir ayak bir ayak üstünebin bir delik otugillerbin bir yaprak otubin can ilebin defabin dolarbin dost az, bir düşman çokbibi eyyi halbi gayri hakkın mal edinmebi hadbi haseb il verasederde çatmakderde düşmekderdebisderdestderdest etmekderdderdaderdabderdakderdarderder akapder demezder encodedder hatır
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın