dua cümleleri ne demek?

 1. (en)Invocation

invocation

 1. Dua, niyaz, münacat
 2. Toplu halde dua etme
 3. Dua cümleleri
 4. Yalvarma, yakarma, dua

dua

 1. Tanrı'ya yalvarma, yakarış için söylenen dinî metin
 2. Yakarış.
 3. Kişinin Allah'ın yüce kudreti karşısında aczinin bilincine varıp engin bir sevgi ve saygı içinde O'na yalvarması, O'ndan yardım dilemesi.
 4. Bk. dinsel dilek
 5. Bk. doku uyuşurluk antijenleri
 6. Bk. yakarı
 7. Allah'a (C.C.) karşı rağbet, niyaz, yalvarış, tazarru.
 8. (en)Prayer.
 9. (en)Disaster Unemployment Assistance - Section 407 of the Disaster Relief Act of 1974 created a program for the payment of unemployment assistance to individuals whose unemployment is the direct result of a major disaster as declared by the President of the United States.
 10. (en)Disaster Unemployment Assistance - Section 407 of the Disaster Relief Act of 1974 created a program for the payment of unemployment assistance to unemployed individuals whose unemployment is the direct result of a major disaster as declared by the President of the United States.

dua eden

 1. (en)Praying.

cümle

 1. Bir yargı bildirmek için tek başına çekimli bir fiil veya çekimli bir fiille kullanılan kelimeler dizisi, tümce
 2. Dizge, sistem.
 3. Bütün, hep.
 4. Herkes
 5. Bk. küme
 6. Hep, bütün, tam.
 7. (en)Sentence.
 8. (en)Clause.
 9. (en)Proposition.
 10. (en)System.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

duadua edendua ederek yakarmakdua edilecek ölülerin listesidua edilen şeydua etmedua etmekdua etmeyendua ile defetmedua ile defetmekducümlelercümleler nazariyesicümlecümle alemcümle başı bağlaçlarıcümle bilgisicümle dışı ögeler
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın