dur durak yok ne demek?

 1. Durup dinlenmeden sürekli çalışmayı anlatan bir söz

  Gayri bana dur durak yok... Muhasebe müdürü ... çalışmamdan hoşnut değilmiş.

  Tarık Dursun K.

dur durak

 1. Durup dinlenmeden sürekli çalışmayı anlatır.

dur

 1. (Dar. C.) Evler, haneler.
 2. (en)Major key, musical key that is based on a major scale.

durak

 1. Tren, tramvay, otobüs, minibüs vb. genel taşıtların durmak zorunda olduğu veya durabileceği yer
 2. Konuşmada, anlamın gerektirdiği biçimde kelimeler arasındaki ses kesintisi.
 3. Hece ölçüsüyle yazılmış şiirlerde ölçü kalıpları içindeki durma yerleri.
 4. Bir ölçü uzunluğunda susma.
 5. Cümle sonundaki nokta.
 6. 1. yolu taşıyan araçların düzenli olarak durdukları y 2. durma, dinlenme. 3. cümle sonuna konulan nokta.
 7. Tren, tramvay, otobüs gibi genel taşıtların durmak zorunda olduğu yer.
 8. Hece ölçüsüyle yazılmış koşullarda ölçü kalıpları içindeki durma yeri.
 9. (en)Stop.
 10. (en)Stopping place.

yok

 1. Bulunmayan, mevcut olmayan (nesne, kimse vb.), var karşıtı.
 2. Yasaklanmış olan şey, yasak.
 3. Olmayan, bulunmayan şey.
 4. "Hayır" anlamında kullanılan bir söz.
 5. Birbirine karşıt iki cümleden, ikincisinin başına getirilen bir söz.
 6. Birinin söylediği sözlerden genelde kuşkulanıldığında veya sözler hafifsendiğinde kullanılan bir söz
 7. Savunulan bir düşünceyi doğrulayan sözün başına getirilir.
 8. Keenlemyekün.
 9. Nitelikleri bakımından başkalarıyla karşılaştırıldığında eksiği olmayan, denk olan.
 10. (en)Absent.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

dur durakdurdur bakayımdur bindur emridur işaretidur kodonlarıdur ü dirazduradura materduduadua cümleleridua edendua ederek yakarmakdurakdurak otudurak yeridurak yöntemidurak zamanıdurakadındurakalmakduraklamaduraklama aşamasıduraklama dönemidura mater encephalidura mater ensefalidura mater spinalis
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın