dur kodonları ne demek?

 1. Mrna'Nın herhangi bir aminoasidi kodlamayan ve peptit zincirinin üretiminin bittiğini gösteren UAG, UGA ve UAA kodonları, terminasyon kodonları, anlamsız kodonlar.
 2. (en)Stop codons.

dur

 1. (Dar. C.) Evler, haneler.
 2. (en)Major key, musical key that is based on a major scale.

dur bakayım

 1. Düşünelim, bakalım, bir düşüneyim.
 2. (en)Let me see.

kodon

 1. Protein sentezi için gerekli bilgiyi taşıyan mRNA da bir amino asidi temsil eden peş peşe üç nükleotitten (triplet) oluşan grup. Bilinen 64kodondan 61 tanesi amino asitlerin her biri için özel, üç tanesi ise polipeptit sentezini bitirmek içindir. Triplet.
 2. Mrna üzerinde özgül bir amino asidi şifreleyen, peş peşe 3 baz veya nükleotitten (triplet) oluşan grup.
 3. Özel bir aminoasiti şifreleyen üç nukleotitten olşan mRNA üzerindeki birim.
 4. (en)Codon.
 5. (fr)Codon

Türetilmiş Kelimeler (bis)

durdur bakayımdur bindur durakdur durak yokdur emridur işaretidur ü dirazduradura materduduadua cümleleridua edendua ederek yakarmakkodonkodominanskodominantkodominantlıkkodoş
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın