borçlar hukuku ne demek?

  1. Bireyler arasındaki borç ilişkilerini düzenleyen tüm kurallar.
  2. (en)Law of obligations, law of contracts and torts.

borçlar alacaklar

  1. Belirli bir süre içinde ödenmesi gereken borç ve yüklenimlerin tümü.
  2. Para olarak alacaklılara verilecek borçların toplamı.
  3. (en)Debts and liabilities.
  4. (fr)Passifs et créances

borçlar konunu

  1. Bk. borçlar yasası

Türetilmiş Kelimeler (bis)

borçlar alacaklarborçlar konunuborçlar yasasıborçlarborçlardan arınmışborçları birleştirmeborçları erteleyenborçları ödeme gücüborçları ödeyememe durumuborçları ödeyememezlikborçlanborçlancıborçlancılıkborçlancılık belgitiborçlancılık karşılığı öndelikhukuku cezaiyyehukuku gayri mektubehukuku ibadhukuku islamiyehukuku medenıhukuku mektubehukuku mevzuahukuku milelhukuku siyasiyyehukuku tabiiyyehukukhukuk beşer beyannamesihukuk bilginihukuk bürosuhukuk danışmanı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın