hukuku medenı ne demek?

  1. Umumi manada: Temel hak ve hürriyetler ve medeni haklar. Avrupai manada ise: Laik hukuk sistemi, medeni hukuk. (Osmanlıca'da yazılışı: hukuk-u medenî)

hukuku mektube

  1. Kanunlarda yazılı olan haklar. (Osmanlıca'da yazılışı: hukuk-u mektube)

hukuku mevzua

  1. Konulmuş kanunların meydana getirdiği hukuk. (Osmanlıca'da yazılışı: hukuk-u mevzua)

mede

  1. Antik Medya'da yaşayan bir halkın üyesi; Medyalı

Türetilmiş Kelimeler (bis)

hukuku mektubehukuku mevzuahukuku milelhukuku cezaiyyehukuku gayri mektubehukuku ibadhukuku islamiyehukuku siyasiyyehukuku tabiiyyehukuku teamüliyyehukukhukuk beşer beyannamesihukuk bilginihukuk bürosuhukuk danışmanımedenı bilgilermedenı kanunmedenmeden öncemedenimedemedeamedebemededmededcumedmed allopathiamed aortitismed bronchoscopiamed bronchoscopio
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın