borçlar ne demek?

  1. Bir kişinin, tecimevinin ya da tecimsel bir kuruluş ve ortaklığın ödemekle zorunlu bulunduğuborçlarla diğer yükümlülüklerin belirli bir gündeki para değerleri toplamı.
  2. (en)Liabilities.
  3. (fr)Passifs

borçlar alacaklar

  1. Belirli bir süre içinde ödenmesi gereken borç ve yüklenimlerin tümü.
  2. Para olarak alacaklılara verilecek borçların toplamı.
  3. (en)Debts and liabilities.
  4. (fr)Passifs et créances

borçlar hukuku

  1. Bireyler arasındaki borç ilişkilerini düzenleyen tüm kurallar.
  2. (en)Law of obligations, law of contracts and torts.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

borçlar alacaklarborçlar hukukuborçlar konunuborçlar yasasıborçlardan arınmışborçları birleştirmeborçları erteleyenborçları ödeme gücüborçları ödeyememe durumuborçları ödeyememezlikborçlanborçlancıborçlancılıkborçlancılık belgitiborçlancılık karşılığı öndelik
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın