hukuku milel ne demek?

  1. Beynelmilel hukuk. Milletlerarası hukuk. (Osmanlıca'da yazılışı: hukuk-u milel)

hukuku medenı

  1. Umumi manada: Temel hak ve hürriyetler ve medeni haklar. Avrupai manada ise: Laik hukuk sistemi, medeni hukuk. (Osmanlıca'da yazılışı: hukuk-u medenî)

hukuku mektube

  1. Kanunlarda yazılı olan haklar. (Osmanlıca'da yazılışı: hukuk-u mektube)

milel

  1. Milletler, uluslar.
  2. (Millet. C.) Milletler. Bir millet sayılan topluluklar.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

hukuku medenıhukuku mektubehukuku mevzuahukuku cezaiyyehukuku gayri mektubehukuku ibadhukuku islamiyehukuku siyasiyyehukuku tabiiyyehukuku teamüliyyehukukhukuk beşer beyannamesihukuk bilginihukuk bürosuhukuk danışmanımilelmileli mütemeddinemileli sairemilemile aitmile postmile stonemileagemilmil deniz milimil dirseğimil etrafında döndürmekmil hesabı ile mesafe
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın