borçlar alacaklar ne demek?

  1. Belirli bir süre içinde ödenmesi gereken borç ve yüklenimlerin tümü.
  2. Para olarak alacaklılara verilecek borçların toplamı.
  3. (en)Debts and liabilities.
  4. (fr)Passifs et créances

borçlar

  1. Bir kişinin, tecimevinin ya da tecimsel bir kuruluş ve ortaklığın ödemekle zorunlu bulunduğuborçlarla diğer yükümlülüklerin belirli bir gündeki para değerleri toplamı.
  2. (en)Liabilities.
  3. (fr)Passifs

borçlar hukuku

  1. Bireyler arasındaki borç ilişkilerini düzenleyen tüm kurallar.
  2. (en)Law of obligations, law of contracts and torts.

alacaklar

  1. (en)Receivables

Türetilmiş Kelimeler (bis)

borçlarborçlar hukukuborçlar konunuborçlar yasasıborçlardan arınmışborçları birleştirmeborçları erteleyenborçları ödeme gücüborçları ödeyememe durumuborçları ödeyememezlikborçlanborçlancıborçlancılıkborçlancılık belgitiborçlancılık karşılığı öndelikalacaklaralacaklarıdırmaalacakla verecek ödenmezalacaklandırıcıalacaklandırmaalacaklandırmakalacakalacak bakiyesialacak geçirilenalacak hakkıalacak hesabıalacaalaca ağaçkakanalaca akikalaca aşalaca at
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın