hukuku mevzua ne demek?

  1. Konulmuş kanunların meydana getirdiği hukuk. (Osmanlıca'da yazılışı: hukuk-u mevzua)

hukuku medenı

  1. Umumi manada: Temel hak ve hürriyetler ve medeni haklar. Avrupai manada ise: Laik hukuk sistemi, medeni hukuk. (Osmanlıca'da yazılışı: hukuk-u medenî)

hukuku mektube

  1. Kanunlarda yazılı olan haklar. (Osmanlıca'da yazılışı: hukuk-u mektube)

mevzua

  1. Bk. önkoyut
  2. Kabul edilmiş esas. İlk önce ele alınan fikir. Müsellem ve aşikar olan kaziyye, hüküm.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

hukuku medenıhukuku mektubehukuku milelhukuku cezaiyyehukuku gayri mektubehukuku ibadhukuku islamiyehukuku siyasiyyehukuku tabiiyyehukuku teamüliyyehukukhukuk beşer beyannamesihukuk bilginihukuk bürosuhukuk danışmanımevzuamevzua girmekmevzuatmevzuat hazretlerimevzuatı beşermevzumevzu başlığımevzu bibliyografyasımevzu fişimevzu kataloğumevzmevzimevziımevziimevzii coğrafya
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın