borçları ödeyememe durumu ne demek?

  1. Bk. borçları ödeyememezlik

borçları ödeyememezlik

  1. Bir iktisadi birimin, vadesi geldiğinde borçlarını ödeyemez duruma düşmesi.
  2. (en)Default, insolvency.

borçları ödeyememezlik

  1. Bir iktisadi birimin, vadesi geldiğinde borçlarını ödeyemez duruma düşmesi.
  2. (en)Default, insolvency.

borçları birleştirme

  1. (en)Consolidation.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

borçları ödeyememezlikborçları birleştirmeborçları erteleyenborçları ödeme gücüborçların ertelenmesiborçların tahsiliborçlarını ödemeden kaçan kimseborçlarını ödemeden kaçmakborçlarını tanımamakborçlarborçlar alacaklarborçlar hukukuborçlar konunuborçlar yasasıborçlanborçlancıborçlancılıkborçlancılık belgitiborçlancılık karşılığı öndeliködeyemezödeyemezliködeyebilirliködeyebilirlik aralığıödeyebilirlik oranıödeyebilme
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın