hukuk beşer beyannamesi ne demek?

 1. Bk. insan hakları evrensel bildirgesi

insan hakları evrensel bildirgesi

 1. 1689 tarihli Bill of Rights'a dayanan ve Kuzey Amerika'daki İngiliz sömürgenlerinde geliştirilerek kimilerinin anayasalarına girmiş olan, insan haklarının, Fransız ulusal meclisince 26 Ağustos 1789'da ilan edilen ve insanın doğal ve vazgeçilmez haklarını (özgürlük, mülkiyet, keyfi baskıya karşı direnme hakkı) saptayan belge.

hukuk

 1. Toplumu düzenleyen ve devletin yaptırım gücünü belirleyen yasaların bütünü, tüze
 2. Bu yasaları konu alan bilim
 3. Yasaların ceza ile ilgili olmayıp alacak verecek vb. davaları ilgilendiren bölümü.
 4. Haklar.
 5. Ahbaplık, dostluk.
 6. (Hakk. C.) Haklar.
 7. (en)Legal.
 8. (en)Juristic.
 9. (en)Juristical.
 10. (en)Jurisprudence.

hukuk bilgini

 1. (en)Jurisconsult

beşer

 1. Beş sayısının üleştirme biçimi, her birine beş, her defasında beşi bir arada.
 2. İnsanoğlu.
 3. İnsan.
 4. İnsan derisinin dış yüzleri.
 5. (en)Bir erkek adı.
 6. (en)Mankind.
 7. (en)Mankind.
 8. (en)Five each.
 9. (en)Five a piece.
 10. (en)Humanity.

beyanname

 1. Bir kimsenin resmî bir kuruluşa herhangi bir durumu bildirmek için verdiği çizelge, bildirge
 2. Vergi yükümlülerinin belli zamanlarda, bağlı oldukları vergi dairelerine verdikleri gelir bildirme belgesi.
 3. Durumu yazı ile bildiren açıklama.
 4. (en)Manifesto.
 5. (en)Declaration.
 6. (en)Affidavit.
 7. (en)Bill.
 8. (en)Proclamation.
 9. (en)Specification.
 10. (en)Charter.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

hukukhukuk bilginihukuk bürosuhukuk danışmanıhukuk davasıhukuk davasihukuk devletihukuk dilihukuk dilindehukuk el kitabıhukhuk ehliyetini elinden almakhuk kısashukbhukbanbeşerbeşerebeşerıbeşerı coğrafyabeşeribeşeri beceri teorisibeşeri bilimlerbeşeri coğrafyabeşeri ilimlerbeşeri kaynakbeşebeşelbeşembeşenbeşenc
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın