hukuku tabiiyye ne demek?

  1. İnsanın fıtratında bilkuvve mevcut olup, hak ile batılı, iyi ve fenayı bildiren ve insanların toplu bir şeklide yaşamalarını mümkün kılan hükümler. (Osmanlıca'da yazılışı: hukuk-u tabiiyye)

hukuku teamüliyye

  1. Memleketin ahlakını ve adatını bildiren örf manasında kullanılır. (Osmanlıca'da yazılışı: hukuk-u teamüliyye)

hukuku cezaiyye

  1. Ceza hukuku. (Osmanlıca'da yazılışı: hukuk-u cezaiyye)

Türetilmiş Kelimeler (bis)

hukuku teamüliyyehukuku cezaiyyehukuku gayri mektubehukuku ibadhukuku islamiyehukuku medenıhukuku mektubehukuku mevzuahukuku milelhukuku siyasiyyehukukhukuk beşer beyannamesihukuk bilginihukuk bürosuhukuk danışmanıtabiiyyettabiiyyuntabiiyeci içtimaiyattabiiyettabiiyetlitabiiyetsiztabiiyetsizliktabiitabii afettabii afetlertabii artıştabii coğrafyatabitabi berattabi çocuktabi hadiselertabi kılmak
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın