borçlancı ne demek?

  1. Borçlu adına alacaklıya ödeme yükümlülüğü yapan, borçlanımda bulunan kişi.
  2. (en)Guarantor.
  3. (fr)Garant, avaliste

borçlancılık

  1. Doğrudan doğruya para almadığı ve gerçekte borçlu olmadığı halde, borcun ödenmesi için borçlu adına alacaklısına karşı yükümlenme.
  2. (en)Guaranty.
  3. (fr)Cautionnement

borçlancılık belgiti

  1. Kişinin borcunu ödeyememesi nedeniyle borcu ödeme yüklenimiyle alacaklıya verilen borçlanım belgiti.
  2. (en)Surety bond.
  3. (fr)Acte de garantie

Türetilmiş Kelimeler (bis)

borçlancılıkborçlancılık belgitiborçlancılık karşılığı öndelikborçlancılık öndeliğiborçlan
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın