hukuku mektube ne demek?

  1. Kanunlarda yazılı olan haklar. (Osmanlıca'da yazılışı: hukuk-u mektube)

hukuku medenı

  1. Umumi manada: Temel hak ve hürriyetler ve medeni haklar. Avrupai manada ise: Laik hukuk sistemi, medeni hukuk. (Osmanlıca'da yazılışı: hukuk-u medenî)

hukuku mevzua

  1. Konulmuş kanunların meydana getirdiği hukuk. (Osmanlıca'da yazılışı: hukuk-u mevzua)

Türetilmiş Kelimeler (bis)

hukuku medenıhukuku mevzuahukuku milelhukuku cezaiyyehukuku gayri mektubehukuku ibadhukuku islamiyehukuku siyasiyyehukuku tabiiyyehukuku teamüliyyehukukhukuk beşer beyannamesihukuk bilginihukuk bürosuhukuk danışmanımektubmektuba iliştirilmişmektubatmektubatı rabbanimektubimektebmektebimektebi alımektebi asmakmektebi harbiyemekmek amacıylamek içinmek üzeremek yerine
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın