borçlar yasası ne demek?

 1. Borç ilişkilerini düzenleyen türesei kuralların başlıca kaynağını oluşturan yasa.
 2. (en)Obligations code.
 3. (fr)Code des obligations

borçlar alacaklar

 1. Belirli bir süre içinde ödenmesi gereken borç ve yüklenimlerin tümü.
 2. Para olarak alacaklılara verilecek borçların toplamı.
 3. (en)Debts and liabilities.
 4. (fr)Passifs et créances

borçlar hukuku

 1. Bireyler arasındaki borç ilişkilerini düzenleyen tüm kurallar.
 2. (en)Law of obligations, law of contracts and torts.

yasa

 1. Olayların gidişinde olağan dışına yer vermeyen, değişmezlik ve mecburiyet gösteren kural.
 2. Devletin yasama organları tarafından konulan ve uyulması gereken kurallar bütünü, kanun.
 3. Bilimde çok sayıda deney ve gözlemden sonra, aynı şartlarda aynı sonuçları verdiği kesin olarak belirlenen durum.
 4. Toplumsal hayat içinde kendiliğinden oluşan ve uyulması toplum içinde yaşamanın bir mecburiyeti olan alışkıların bütünü.
 5. Düşüncenin mantıksal bir değeri olması için uyulması şart olan temel.
 6. Olaylar arasında düzenli bir bağıntıyı saptayan ve bir şeyin zorunlu olduğunu dile getiren genel önerme. Olayların gidişinde olağandışına yer vermeyen, değişmezlik ve zorunluluk gösteren kural (doğayasası).
 7. Değişmezlik ve zorunluluk niteliği taşımayan, ancak bir yükümlülüğü içeren, özgür bir istence dayalı kural (gereklilikyasası). .// Bu türyasa: a- Hukukta: Toplumda bireyler arası ilişkileri düzenlemek amacıyle devletçe konmuş yönerge ve kurallar, b- Ahlâkta: Törelerle ilgili davranışları düzenleyici buyruklar ve yönergeler; bir davranışın nasıl olması gerektiğini, ne yapmak gerektiğini gösteren kurallar. 3-Düşüncenin mantıksal bir değeri olması için uyulması zorunlu olan temel -> belitler; mantık kuralları (düşünmeyasaları).
 8. Kanun; düzen; töre.
 9. (en)Act of congress.
 10. (en)Code.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

borçlar alacaklarborçlar hukukuborçlar konunuborçlarborçlardan arınmışborçları birleştirmeborçları erteleyenborçları ödeme gücüborçları ödeyememe durumuborçları ödeyememezlikborçlanborçlancıborçlancılıkborçlancılık belgitiborçlancılık karşılığı öndelikyasasızyasasızlıkyasayasa boşluğuyasa çıkarmakyasa değişikliğiyasa dışıyasyas ralyas süresiyas tutmayas tutmak
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın