kim o ne demek?

 1. (en)Who is it.

who

 1. Dünya Sağlık Örgütü.
 2. (en)WHO.
 3. (en)World Health Organization.
 4. Kim
 5. (iyelik hali): whose kimin
 6. World Health Organization Dünya Sağlık Teşkilâtı.

kim olduğunu kestir yöntemi

 1. Kişinin, açık ve kesin kişilik özellikler yansıtan sözcükler altına, ilişkisi bulunduğu kendi yakınlarından birinin adını yazması istenilen kişilik değerlendirme yöntemi.

kim olsa

 1. (en)Anybody, anyone.

o

 1. O, İngiliz alfabesinin on beşinci harfi
 2. Oksijen elementinin simgesi.
 3. Şaşma, beğenme vb. duyguları belirten bir seslenme sözü.
 4. Uzakta olan, hakkında konuşulan kimse veya şeyi belirten bir söz
 5. Teklik üçüncü kişiyi gösteren bir söz
 6. İki veya daha çok şeyden, daha önce sözü geçeni gösteren bir söz.
 7. Sıfır
 8. Tikel olumsuz önermenin simgesi.
 9. Oksijen.
 10. Orotik asit.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

kim olduğunu kestir yöntemikim olsakim olursakim oluyorkim bileşik olmayankim bilirkim bulduysa onundurkim çift dekompozisyonkim galyumkimkim ıngilizce konuşuyorkim kimdirkim kimekim kime dum dumakiki bağlacıki bundanki bununki değerioo henryo ağır yaralıo anda söylemeko anda uydurmakO antijenio atışla topu ne kadar uzağa attınızo bacaklılıko bana çarptıo benimkiababaaba güreşiabacıabacılık
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın