kim ne demek?

  1. "Hangi kişi?" anlamında cümlede, özne, tümleç, nesne, yüklem görevinde kullanılan bir soru sözü

    Kim sesini çıkarırsa karşısında beni bulur.

    H. Z. Uşaklıgil
  2. Ki
  3. (en)Whoever.

kim bileşik olmayan

  1. (en)Elemental

kim bilir

  1. Belirsizlik, bilinmezlik bildirir.
  2. (en)Who knows.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

kim bileşik olmayankim bilirkim bulduysa onundurkim çift dekompozisyonkim galyumkim ıngilizce konuşuyorkim kimdirkim kimekim kolodyumkim monoksitkiki bağlacıki bundanki bununki değeri
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın