kim bileşik olmayan ne demek?

 1. (en)Elemental

elemental

 1. Temel, esas, basit, saf, doğa güçleri ile ilgili
 2. Esasa ait, esas, ana, temel, başlıca
 3. Basit, ilkel
 4. Tabiat kuvvetleri ne ait
 5. Kim bileşik olmayan
 6. Saf, halis

kim

 1. "Hangi kişi?" anlamında cümlede, özne, tümleç, nesne, yüklem görevinde kullanılan bir soru sözü
 2. Ki
 3. (en)Whoever.

kim bilir

 1. Belirsizlik, bilinmezlik bildirir.
 2. Olabilirlik bildiren bir söz
 3. (en)Who knows.

bileşik

 1. Birleşerek oluşmuş, basit olmayan, mürekkep.
 2. Kimyasal tepkimeler sonucu iki veya daha çok elementten oluşan ve bunlardan bağımsız fiziksel, kimyasal nitelikler gösteren (madde).
 3. Ses ve görüntünün birlikte yer aldığı film parçası.
 4. Görüntü ile sesin aynı film üzerinde yer alması durumu.
 5. Birkaç elementden yapılmış madde.
 6. Belirli öğeciksel yapıda, hep eş türde özdeciklerden oluşan kimyasal özdek.
 7. Belirli öğeciksel yapıda, hep eş türde özdeciklerden oluşan kimyasal özdek.
 8. (en)Composite, combinedfilm, married.
 9. (en)Compound.
 10. (en)Complex.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

kimkim bilirkim bulduysa onundurkim çift dekompozisyonkim galyumkim ıngilizce konuşuyorkim kimdirkim kimekim kime dum dumakim kolodyumkiki bağlacıki bundanki bununki değeribileşikbileşik adbileşik ana pozitifbileşik analiz metodubileşik araçbileşik başakbileşik belgebileşik belge komutlarıbileşik belge mimarisibileşik belge yaratmabileşenbileşen adıbileşen çözümlemesibileşen dağılım işlevibileşen değillemesi
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın