kim ıngilizce konuşuyor ne demek?

 1. (en)Who speaks English.

who

 1. Dünya Sağlık Örgütü.
 2. (en)WHO.
 3. (en)World Health Organization.
 4. Kim
 5. (iyelik hali): whose kimin
 6. World Health Organization Dünya Sağlık Teşkilâtı.

kim

 1. "Hangi kişi?" anlamında cümlede, özne, tümleç, nesne, yüklem görevinde kullanılan bir soru sözü
 2. Ki
 3. (en)Whoever.

kim bileşik olmayan

 1. (en)Elemental

ıngilizce

 1. Hint-avrupa dil ailesinden, ıngiltere'de, biraz farklı biçimiyle a.b.d.'de ve ıngiliz uygarlığını benimsemiş olan ülkelerde konuşulan bir dil.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

kimkim bileşik olmayankim bilirkim bulduysa onundurkim çift dekompozisyonkim galyumkim kimdirkim kimekim kime dum dumakim kolodyumkiki bağlacıki bundanki bununki değeriıngilizceıngilizce metin kitaplığııngilizce yazı tipiıngilizıngiliz anahtarııngiliz erkeğiıngiliz sicimiıngiliz siyaseti
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın