kim kime dum duma ne demek?

 1. Kimsenin kimseyle ilgilenmediği, kimseye önem verilmediği, çok karışık bir durumu anlatan bir söz

  Gece yarısı kim kime dum duma, köşk de eski yapı zaten, baca gibi alev bir anda dört yanı sarıvermiş.

  Haldun Taner

kim

 1. "Hangi kişi?" anlamında cümlede, özne, tümleç, nesne, yüklem görevinde kullanılan bir soru sözü
 2. Ki
 3. (en)Whoever.

kim bileşik olmayan

 1. (en)Elemental

kime

 1. (en)Pron. who, whom.

dm

 1. (en)Diabetes mellitus.
 2. (decimeter) "decimeter (desimetre)", bir metrenin onda birine eşŸit olan uzunluk birimi

Türetilmiş Kelimeler (bis)

kimkim bileşik olmayankim bilirkim bulduysa onundurkim çift dekompozisyonkim galyumkim ıngilizce konuşuyorkim kimdirkim kimekim kolodyumkiki bağlacıki bundanki bununki değerikimekime nekime sorabilirimkimekkimerakimerizmkimesne
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın