kim kime ne demek?

  1. Kimsenin kimseyle ilgilenmediği, kimseye önem vermediği, çok karışık bir durumu anlatır.

kim kimdir

  1. (en)Who's who.

kim kolodyum

  1. (en)Collodion collodium

kime

  1. (en)Pron. who, whom.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

kim kimdirkim kolodyumkim bileşik olmayankim bilirkim bulduysa onundurkim çift dekompozisyonkim galyumkimkim ıngilizce konuşuyorkim monoksitkiki bağlacıki bundanki bununki değerikimekime nekime sorabilirimkimekkimerakimerizmkimesne
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın