kim galyum ne demek?

  1. (en)Gallium

gallium

  1. Bkz. galyum
  2. Kimyasal element

kim bileşik olmayan

  1. (en)Elemental

kim bilir

  1. Belirsizlik, bilinmezlik bildirir.
  2. (en)Who knows.

galyum

  1. Atom numarası 31, atom ağırlığı 69,72, yoğunluğu 5,9 olan, 29,8 °C'de eriyen, çok seyrek bulunan, alüminyumu andıran bir element (simgesi Ga).
  2. Sembolü Ga, atom numarası 31, atom kütlesi 69,72 g, yoğunluğu 5,94 g/mL, e.n. 29,8
  3. (en)Gallium, chemical element.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

kim bileşik olmayankim bilirkim bulduysa onundurkim çift dekompozisyonkim ıngilizce konuşuyorkimkim kimdirkim kimekim kolodyumkim monoksitkiki bağlacıki bundanki bununki değerigalyumgalyum 67 gagalyagalyotgalgal diligal diline aitgal eyaletine aitgal köpegi
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın