o ne demek?

 1. Oksijen elementinin simgesi.
 2. Şaşma, beğenme vb. duyguları belirten bir seslenme sözü.
 3. Uzakta olan, hakkında konuşulan kimse veya şeyi belirten bir söz

  O kış, önceki kışlardan daha az üşüdüm.

  N. Cumalı
 4. Teklik üçüncü kişiyi gösteren bir söz

  Ben uyandığım zaman o gitmişti.

  R. H. Karay
 5. İki veya daha çok şeyden, daha önce sözü geçeni gösteren bir söz.
 6. Tikel olumsuz önermenin simgesi.
 7. Oksijen.
 8. Orotik asit.
 9. O, İngiliz alfabesinin on beşinci harfi
 10. Sıfır
 11. Orotidin.
 12. (en)O, the fifteenth letter of the English alphabet, derives its form, value, and name from the Greek O, through the Latin.
 13. (en)Among the ancients, O was a mark of triple time, from the notion that the ternary, or number 3, is the most perfect of numbers, and properly expressed by a circle, the most perfect figure.
 14. (en)The letter O, or its sound.
 15. (en)Something shaped like the letter O; a circle or oval.
 16. (en)Cipher; zero.
 17. (en)Prefix to Irish family names, which signifies grandson or descendant of, and is a character of dignity; as, O'Neil, O'Carrol.
 18. (en)Shortened form of of or on.
 19. (en)Ortho- position.
 20. (en)Such.
 21. (en)That.
 22. (en)An exclamation used in calling or directly addressing a person or personified object; also, as an emotional or impassioned exclamation expressing pain, grief, surprise, desire, fear, etc.
 23. (en)The blood group whose red cells carry neither the A nor B antigens; 'people with type O blood are universal donors'.
 24. (en)Nonmetallic bivalent element that is normally a colorless odorless tasteless nonflammable diatomic gas; constitutes 21 percent of the atmosphere by volume; the most abundant element in the earth's crust.
 25. (en)The 15th letter of the Roman alphabet.
 26. Ünlem 0! Ya ! (hayret ve şaşkınlık ifadesi).
 27. Ocean, October, Ohio, old, older.
 28. O!, ya!, hey!
 29. Önek of veya on'ın kısaltılmış şekli (bazı isimlerin başına gelen edat: o'clock gibi)
 30. Zade (bazı İrlanda'lı şahıs isimlerinin başına gelir ve oğlu anlamındadır: O'Casey).

oksijen

 1. Atom numarası 8, atom ağırlığı 16 olan, hidrojenle birleşerek suyu oluşturan, rengi, kokusu ve tadı olmayan, havada beşte bir oranında bulunan bir gaz, müvellidülhumuza (simgesi O).
 2. Simgesi O, atom kütlesi 15,9994 g, atom numarası 8 olan atmosferde serbest halde O2 şeklinde ve kütlece %23,2 oranında bulunan, yeryüzü kabuğundaki pek çok maddede %50 bağlı olarak bulunaan 1774 yılında ilk defa Priestley tarafından saflaştırılan gaz halinde renksiz bir element.
 3. Havada %21 oranında bulunan, solunum için gerekli olan renksiz, kokusuz ve tatsız bir gaz.
 4. Renksiz, kokusuz, yükseltgenleyici ve karbonlayıcı gaz elementi. A.A. 16.000 A.S.8.
 5. (en)Hydrogen peroxide.
 6. (en)Oxygen.
 7. (fr)Oxygène

o henry

 1. William Sydney Porter'ın (1862-1910) takma adı, Amerikan yazar ve kısa hikayeci, "Lahanalar ve Krallar" ın yazarı

o ağır yaralı

 1. (en)She is seriously injured.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

o henryo ağır yaralıo anda söylemeko anda uydurmakO antijenio atışla topu ne kadar uzağa attınızo bacaklılıko bana çarptıo benimkio buababaaba güreşiabacıabacılık
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın