kim kimdir ne demek?

  1. (en)Who's who.

kim kime

  1. Kimsenin kimseyle ilgilenmediği, kimseye önem vermediği, çok karışık bir durumu anlatır.

kim kime dum duma

  1. Kimsenin kimseyle ilgilenmediği, kimseye önem verilmediği, çok karışık bir durumu anlatan bir söz

Türetilmiş Kelimeler (bis)

kim kimekim kime dum dumakim kolodyumkim bileşik olmayankim bilirkim bulduysa onundurkim çift dekompozisyonkim galyumkimkim ıngilizce konuşuyorkiki bağlacıki bundanki bununki değerikimdir bil tekniğikimdir bukimden alanıkimden kutusu
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın