kim olsa ne demek?

  1. (en)Anybody, anyone.

kim olduğunu kestir yöntemi

  1. Kişinin, açık ve kesin kişilik özellikler yansıtan sözcükler altına, ilişkisi bulunduğu kendi yakınlarından birinin adını yazması istenilen kişilik değerlendirme yöntemi.

kim olursa

  1. (en)Whoever, whosoever.

ola

  1. Acaba, sahi, bulunabilir.
  2. (en)Interj. hey there.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

kim olduğunu kestir yöntemikim olursakim oluyorkim okim bileşik olmayankim bilirkim bulduysa onundurkim çift dekompozisyonkim galyumkimkim ıngilizce konuşuyorkim kimdirkim kimekim kime dum dumakiki bağlacıki bundanki bununki değeriolsa bileolsa daolsa ile bulsayı ekmişler, yel ile yuf bitmişolsa olsaolsalolsalazinolsanolsar
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın