kim olduğunu kestir yöntemi ne demek?

  1. Kişinin, açık ve kesin kişilik özellikler yansıtan sözcükler altına, ilişkisi bulunduğu kendi yakınlarından birinin adını yazması istenilen kişilik değerlendirme yöntemi.

kim

  1. "Hangi kişi?" anlamında cümlede, özne, tümleç, nesne, yüklem görevinde kullanılan bir soru sözü
  2. Ki
  3. (en)Whoever.

kim bileşik olmayan

  1. (en)Elemental

Türetilmiş Kelimeler (bis)

kimkim bileşik olmayankim bilirkim bulduysa onundurkim çift dekompozisyonkim galyumkim ıngilizce konuşuyorkim kimdirkim kimekim kime dum dumakiki bağlacıki bundanki bununki değeriolduğuna inanmakolduğundaolduğundan az göstermekolduğundan başka görünmekolduğundan büyükolduğu gibiolduğu gibi kalanolduğu gibi koruyanolduğu haldeolduğu takdirde
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın