katma protokol ne demek?

 1. Bk. Türkiye-AETkatma protokolü

katma

 1. Katmak işi, ilhak.
 2. Katılmış, eklenmiş, ulanmış, munzam.
 3. Kıldan veya yünden yapılmış ip, sicim.
 4. İki veya daha fazla çeşitte yem maddesini bir araya getirme veya karıştırma işlemi.
 5. (en)Addition.
 6. (en)Attachment.
 7. (en)Excess.
 8. (en)Adding.
 9. (en)Annexation.
 10. (en)Added.

katma bütçe

 1. Özel gelirleri olan ve genel bütçe dışında kalan bütçe, mülhak bütçe.
 2. (en)Annexed budget.
 3. (en)Supplementary budget.
 4. (en)Subsidiary budget (the budget of a state enterprise , the expenses of which.
 5. (en)Annexed budget, suppplementary budget.

protokol

 1. Bir toplantı, oturum, soruşturma sonunda imzalanan belge.
 2. Diplomatlar arasında yapılan anlaşma tutanağı.
 3. Diplomatlıkta, devletler arasındaki ilişkilerde geçen yazışmalarda, resmî törenlerde, devlet başkanları ile onların temsilcileri arasındaki görüşmelerde uygulanan kurallar.
 4. Resmî ilişkilerde ve işlemlerde ciddiyet
 5. Bk. iletişim kuralı
 6. (en)Ceremony.
 7. (en)Gentleman's agreement.
 8. (en)Minutes.
 9. (en)Protocol.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

katmakatma bütçekatma değerkatma değer tablosukatma değer vergisikatma i halikatma ödeneklikkatma vergikatmaikatmakkatmkatkat alanları toplamıkat çekmekat çıkmakat çıkmakprotokolprotokol bölgesiprotokol görevlileriprotokol yapmakprotokol yeriprotokol yetkilisiprotokolcüprotokole dahilprotokaryotprotoproto protproto germanikproto yunanprotoalkaloidprotprotactiniumprotagonistprotaktinyumprotal
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın