kat ne demek?

 1. Bir yapıda iki döşeme arasında yer alan daire veya odaların bütünü

  Yemekten sonra evin üst katında, ocaklı bir odaya çıktık.

  S. F. Abasıyanık
 2. Bir yüzey üzerine az veya çok kalın bir biçimde, düzgün olarak yayılmış bulunan şey.
 3. Üst üste konulmuş şeylerden her biri, tabaka.
 4. Giyeceklerde takım
 5. Apartman dairesi.
 6. Ön, yan
 7. Huzur.
 8. Bükülen veya kıvrılan bir şeyin her kıvrımı.
 9. Kesme, kesilme.
 10. İlgiyi kesme.
 11. Sonuca bağlama, bitirme.
 12. Kesme.
 13. Film tabanı üzerine sürülen çeşitli duyar özdek ya da koruyucu özdekten oluşan astar.
 14. Katal.
 15. Kesme, ayırma.
 16. Kısa boylu kimse. (Osmanlıca'da yazılışı: ka't)
 17. (en)Kat.
 18. (en)Pile.
 19. (en)Fold.
 20. (en)Layer.
 21. (en)Coating.
 22. (en)Storey.
 23. (en)Story.
 24. (en)Flat.
 25. (en)Floor.
 26. (en)Deck.
 27. (en)Multiple.
 28. (en)Coat.
 29. (en)Fall.
 30. (en)Stair.
 31. (en)Convolution.
 32. (en)Covering.
 33. (en)Crease.
 34. (en)Layer, coat, coating.
 35. (en)Pucker.
 36. (en)Slab.
 37. (en)Stratum.
 38. (en)Tier.
 39. (en)Time.
 40. (en)Time (s.
 41. (en)Accomodation.
 42. (en)Stage.
 43. (en)Tuck.
 44. (al)Schicht, Überzug
 45. (fr)Couche

kat alanları toplamı

 1. Bir yapının, yapım yerbölümü başta olmak üzere, kullanılan bütün katkılı kat alanlarının toplamı. bkz. yapım yerbölümü.

kat çekme

 1. Taban üzerine çeşitli yapıda katın sıvanması.
 2. (en)Coating.
 3. (al)Beschichtung
 4. (fr)Couchage

Türetilmiş Kelimeler (bis)

kat alanları toplamıkat çekmekat çıkmakat çıkmakkat davnkat döşemikat görevlisikat haritasıkat ı zaitkat irtifakıkakaakaabakaabiliyetlerkaakı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın