proto yunan ne demek?

  1. Yunanca ve Yunanlıların atası olduğu varsayılan, fakat belgelenmemiş dil ve halka verilen ad.

proto prot

  1. Birinci, ilk, baş.

proto

  1. Yunanca ilk anlamına gelen ön ek.
  2. (en)Pref. first, primordial, earliest (in time); original; first (in a series).
  3. Proto, ilk, ilkel

yunan

  1. Yunanistan halkından olan kimse.
  2. Yunanistan halkına özgü olan.
  3. (en)Grecian.
  4. (en)Greek.
  5. (en)Hellenic.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

proto protprotoprotoandrprotocerebrumProtociliataProtococcidiidaprotocolprotocol conversionprotocol handlerprotocol ındependent multicastprotprotactiniumprotagonistprotaktinyumprotalyunanyunan ağırlık birimiyunan alfabesinde harfiyunan alfabesinde z harfiyunan alfabesinin bir harfiyunan alfabesinin dokuzuncu harfiyunan alfabesinin onuncu harfiyunan alfabesinin sekizinci harfiyunan alfabesinin son harfiyunan alfabesinin yirmibirinci harfiyunayunakyunak arıtmayunak bileşimiyunak bulaşımı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın