protokol bölgesi ne demek?

 1. Bk. özel koruma alanı

özel koruma alanı

 1. Gerek çağbilimsel önemi, gerek taşıdığı yüksek sanat değeri, gerekse yerleşme düzeninin özellikleri bakımından bir kent ya da kasabanın öz niteliğini oluşturan ve ilgili kuruluşların katıldığı ortak bir anlaşma uyarınca özel koruma, tasarlama ye geliştirme önlemlerine konu olan kent ya da kasaba kesimi.
 2. (en)Protected site.
 3. (fr)Site protégé

protokol

 1. Bir toplantı, oturum, soruşturma sonunda imzalanan belge.
 2. Diplomatlar arasında yapılan anlaşma tutanağı.
 3. Diplomatlıkta, devletler arasındaki ilişkilerde geçen yazışmalarda, resmî törenlerde, devlet başkanları ile onların temsilcileri arasındaki görüşmelerde uygulanan kurallar.
 4. Resmî ilişkilerde ve işlemlerde ciddiyet
 5. Bk. iletişim kuralı
 6. (en)Ceremony.
 7. (en)Gentleman's agreement.
 8. (en)Minutes.
 9. (en)Protocol.

protokol görevlileri

 1. (en)Presence.

bölge

 1. Sınırları idari, ekonomik birliğe, toprak, iklim ve bitki özelliklerinin benzerliğine veya üzerinde yaşayan insanların aynı soydan gelmiş olmalarına göre belirlenen toprak parçası, mıntıka
 2. Vücut yüzeyinde sınırları belli herhangi bir bölüm, nahiye.
 3. Bir ülkenin, doğal özellikleri, nüfus yapısı, kaynakları, çıkarları açısından türdeşlik gösteren, bir bütün olarak tasarlanmasında yarar görülen bölümü.
 4. Bir kentin, bilinçli bir belgeleme yöneltisinin sonucu olarak, işleyim, tarım, konut, yönetim, tecim vb. işlevleri için, düzentasarında ayrılmış alanlardan herbiri.
 5. (en)Region, zone.
 6. (en)Area.
 7. (en)Zone.
 8. (en)Region.
 9. (en)District.
 10. (en)Division.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

protokolprotokol görevlileriprotokol yapmakprotokol yeriprotokol yetkilisiprotokolcüprotokole dahilprotokaryotprotoproto protproto germanikproto yunanprotoalkaloidprotprotactiniumprotagonistprotaktinyumprotalbölgeselbölgesel anatomibölgesel anestezibölgesel azgelişmebölgesel başkalaşımbölgebölge albölge anatomisibölge başsavcısıbölge denetimiböldürmeböldürmekböleböleçbölek
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın