katma ödeneklik ne demek?

 1. Giderleri özel gelirleriyle karşılanan ve genel ödeneklik dışında düzenlenen ödeneklik.
 2. (en)Supplementary budget.
 3. (fr)Budget annexe, budget complémentaire

katma

 1. Katmak işi, ilhak.
 2. Katılmış, eklenmiş, ulanmış, munzam.
 3. Kıldan veya yünden yapılmış ip, sicim.
 4. İki veya daha fazla çeşitte yem maddesini bir araya getirme veya karıştırma işlemi.
 5. (en)Addition.
 6. (en)Attachment.
 7. (en)Excess.
 8. (en)Adding.
 9. (en)Annexation.
 10. (en)Added.

katma bütçe

 1. Özel gelirleri olan ve genel bütçe dışında kalan bütçe, mülhak bütçe.
 2. (en)Annexed budget.
 3. (en)Supplementary budget.
 4. (en)Subsidiary budget (the budget of a state enterprise , the expenses of which.
 5. (en)Annexed budget, suppplementary budget.

ödeneklik

 1. Devlet ve öteki kamu kişileri ile tüm kurum ve toplulukların belirli bir dönem içindeki gelir ve giderlerinin oranlama niceliklerini önceden saptayan, onaylayan ve bu işlemlerin yapılmasına izin veren yasa ya da karar.
 2. Devletin, ilin ya da bir kuruluşun, bir aile ya da kişinin gelecekteki belirli bir süre için tasarladığı gelir ve giderlerini çeşit ve ayrıntılarıyle gösteren çizelge,
 3. Belirli bir dönem için önceden oranlanan gelir ve gider çizelgesi.
 4. (en)Budget.
 5. (fr)Budget

Türetilmiş Kelimeler (bis)

katmakatma bütçekatma değerkatma değer tablosukatma değer vergisikatma i halikatma protokolkatma vergikatmaikatmakkatmkatkat alanları toplamıkat çekmekat çıkmakat çıkmaködenekliködeneklik açığıödeneklik birliğiödeneklik görüşmeleriödeneklik hakkıödeneklik onayıödeneklik oranlamasında artırma yöntemiödeneklik oranlamasında dolaysız yöntemödeneklik oranlamasında otomatik yöntemödeneklik süresiödenekliödenekliğin biçimiödenekliğin süresini sınırlama ilkesiödeneklerödeneködenek belgesiödenek istemiödenek sayışımıödenek yazılığı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın