protal ne demek?

 1. Haploit yapıdaki gametofit
 2. Doğuştan var olan
 3. Doğuştan
 4. (en)Protal

haploit

 1. Olgun bir üreme hücresinde bulunan kromozom takımı.
 2. (Yun. haploos: basit; eidos: şekil) Tek bir kromozom takımı kapsayan hücre ya da organizma. Monoploit.
 3. Bir birey veya bir hücrenin sahip olduğu homolog kromozomların her bir çiftinin yalnızca bir üyesi.
 4. Türe has kromozom sayısının yarısına sahip hücre.
 5. Kromozom sayısının yarıya inmesi sonucu oluşan "n" sayıda kromozom taşıyan hücreler, monoploit.
 6. (en)Haploid.
 7. (al)Haploid
 8. (fr)Haploïde

protactinium

 1. Protaktinyum

protagonist

 1. Benzer etkili
 2. Antik tiyatroda baş oyun kişisi, kahraman
 3. Bir piyes veya hikâyede baş rolü oynayan kimse
 4. Kahraman
 5. Önayak olan kimse.
 6. Kahraman, elebaşı

Türetilmiş Kelimeler (bis)

protactiniumprotagonistprotaktinyumprotaminprotamin sülfatprotpropro and conpro big hookpro boiled wheatpro cancer
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın