protal ne demek?

 1. Haploit yapıdaki gametofit.
 2. Doğuştan var olan
 3. (en)Protal.

haploit

 1. Olgun bir üreme hücresinde bulunan kromozom takımı.
 2. (Yun. haploos: basit; eidos: şekil) Tek bir kromozom takımı kapsayan hücre ya da organizma. Monoploit.
 3. Bir birey veya bir hücrenin sahip olduğu homolog kromozomların her bir çiftinin yalnızca bir üyesi.
 4. Türe has kromozom sayısının yarısına sahip hücre.
 5. Kromozom sayısının yarıya inmesi sonucu oluşan "n" sayıda kromozom taşıyan hücreler, monoploit.
 6. (en)Haploid.
 7. (al)Haploid
 8. (fr)Haploïde

protactinium

 1. Protaktinyum

protagonist

 1. Benzer etkili
 2. Antik tiyatroda baş oyun kişisi, kahraman.Dgr.: Yun.prot = birinci, agonist = yarışçı
 3. Bir piyes veya hikâyede baş rolü oynayan kimse
 4. Kahraman
 5. Önayak olan kimse.
 6. Kahraman (hikaye), elebaşı, önayak olan kimse

Türetilmiş Kelimeler (bis)

protactiniumprotagonistprotaktinyumprotaminprotamin sülfatprotpropro and conpro big hookpro boiled wheatpro cancer
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın