protagonist ne demek?

 1. Benzer etkili
 2. Antik tiyatroda baş oyun kişisi, kahraman
 3. Bir piyes veya hikâyede baş rolü oynayan kimse
 4. Kahraman
 5. Önayak olan kimse.
 6. Kahraman, elebaşı

benzer

 1. Nitelik, görünüş ve yapı bakımından bir başkasına benzeyen veya ona eş olan, müşabih, mümasil
 2. Benzeşim.
 3. Bazı önemsiz veya tehlikeli sahnelerde asıl oyuncunun yerine çıkan, yapı ve yüz bakımından bu oyuncuyu andıran kimse, dublör.
 4. Bazı önemsiz ya da tehlikeli görünçlükilerde asıl oyuncunun yerine çıkan, yapısı ve yüzü bu oyuncuya benzeyen kimse. (Bu kimse, asıl oyuncunun yerine oynarsa oyunbenzeri, ışıkların düzenlenmesi sırasında çalışırsa ışıkbenzeri adını alır. Tehlikeli görünçlüklerdekibenzere kavgacı denir).
 5. Nitelik, görünüş bakımından bir başkasına benzeyen veya ona eş olan.
 6. (en)Alike.
 7. (en)Like.
 8. (en)Similar.
 9. (en)Analogous.
 10. (en)Parallel.

protactinium

 1. Protaktinyum

protaktinyum

 1. Atom numarası 91, atom ağırlığı 231 olan, aktinit grubundan radyoaktif bir element (simgesi Pa).
 2. (en)Protactinium.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

protactiniumprotaktinyumprotalprotaminprotamin sülfat
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın