katmak ne demek?

 1. Bir şeyin içine, üstüne veya yanına, niteliğini değiştirmek veya niceliğini artırmak için başka bir şey eklemek, karıştırmak, ilave etmek.
 2. Bir araya getirmek

  Fadime, bu yavru bolluğu arasında kuzuları çocuklara ve çocukları kuzulara katarak en olgun bir saadet içinde yaşamış.

  H. E. Adıvar
 3. Birlikte göndermek.
 4. Döllenmeyi sağlamak için erkek hayvanı dişinin yanına salmak.
 5. (en)Number.
 6. (en)Put in.
 7. (en)Run in.
 8. (en)Superadd.
 9. (en)Tack.
 10. (en)Tinge.
 11. (en)Weave.
 12. (en)Amalgamate.
 13. (en)Compound.
 14. (en)Embody.
 15. (en)Lend.
 16. (en)To add.
 17. (en)To mix in.
 18. (en)To mingle.
 19. (en)To incorparate.
 20. (en)To include.
 21. (en)To count sb/sth in.
 22. (en)To send with.
 23. (en)To annex.
 24. (en)To annex sth to.
 25. (en)Join.
 26. (en)Annex.
 27. (en)Adjoin.
 28. (en)Affiliate.
 29. (en)Ally.
 30. (en)Append.
 31. (en)Include.
 32. (en)Incorporate.
 33. (en)Inosculate.
 34. (en)Integrate.
 35. (en)Interpolate.
 36. (en)Load.
 37. (en)Mingle.

katma

 1. Katmak işi, ilhak.
 2. Katılmış, eklenmiş, ulanmış, munzam.
 3. Kıldan veya yünden yapılmış ip, sicim.
 4. İki veya daha fazla çeşitte yem maddesini bir araya getirme veya karıştırma işlemi.
 5. (en)Addition.
 6. (en)Attachment.
 7. (en)Excess.
 8. (en)Adding.
 9. (en)Annexation.
 10. (en)Added.

katma bütçe

 1. Özel gelirleri olan ve genel bütçe dışında kalan bütçe, mülhak bütçe.
 2. (en)Annexed budget.
 3. (en)Supplementary budget.
 4. (en)Subsidiary budget (the budget of a state enterprise , the expenses of which.
 5. (en)Annexed budget, suppplementary budget.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

katmakatma bütçekatma değerkatma değer tablosukatma değer vergisikatmkatkat alanları toplamıkat çekmekat çıkmakat çıkmak
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın