prot ne demek?

  1. Önek birinci, ilk, başŸ.

protactinium

  1. Protaktinyum

protagonist

  1. Benzer etkili
  2. Antik tiyatroda baş oyun kişisi, kahraman
  3. Bir piyes veya hikâyede baş rolü oynayan kimse
  4. Kahraman
  5. Önayak olan kimse.
  6. Kahraman, elebaşı

Türetilmiş Kelimeler (bis)

protactiniumprotagonistprotaktinyumprotalprotaminprotamin sülfatprotamin sülfat testiprotamineprotamine sulphateprotandripropro and conpro big hookpro boiled wheatpro cancer
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın