protaktinyum ne demek?

  1. Atom numarası 91, atom ağırlığı 231 olan, aktinit grubundan radyoaktif bir element (simgesi Pa).
  2. (en)Protactinium.

protactinium

  1. Protaktinyum

protagonist

  1. Benzer etkili
  2. Antik tiyatroda baş oyun kişisi, kahraman
  3. Bir piyes veya hikâyede baş rolü oynayan kimse
  4. Kahraman
  5. Önayak olan kimse.
  6. Kahraman, elebaşı

Türetilmiş Kelimeler (bis)

protactiniumprotagonistprotalprotaminprotamin sülfat
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın