protokol görevlileri ne demek?

 1. (en)Presence.

protokol

 1. Bir toplantı, oturum, soruşturma sonunda imzalanan belge.
 2. Diplomatlar arasında yapılan anlaşma tutanağı.
 3. Diplomatlıkta, devletler arasındaki ilişkilerde geçen yazışmalarda, resmî törenlerde, devlet başkanları ile onların temsilcileri arasındaki görüşmelerde uygulanan kurallar.
 4. Resmî ilişkilerde ve işlemlerde ciddiyet
 5. Bk. iletişim kuralı
 6. (en)Ceremony.
 7. (en)Gentleman's agreement.
 8. (en)Minutes.
 9. (en)Protocol.

protokol bölgesi

 1. Bk. özel koruma alanı

görevli

 1. Görevi olan, vazifeli
 2. Resmî görevi olan kimse, memur.
 3. Me'mûr.
 4. (en)On duty.
 5. (en)Employee.
 6. (en)Attendant.
 7. (en)Functionary.
 8. (en)Incumbent.
 9. (en)Office-bearer.
 10. (en)Officer.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

protokolprotokol bölgesiprotokol yapmakprotokol yeriprotokol yetkilisiprotokolcüprotokole dahilprotokaryotprotoproto protproto germanikproto yunanprotoalkaloidprotprotactiniumprotagonistprotaktinyumprotalgörevlilikgörevligörevli askeri memurgörevli deniz subayıgörevli işçigörevli memur
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın