sengin semai ne demek?

 1. Yürük semai.

yürük

 1. Osmanlı İmparatorluğu'nda otuzar kişilik ocaklar olarak Rumeli'ye yerleştirilen ve savaş zamanlarında geri hizmetlerde çalıştırılan tımarlı asker, yörük.
 2. Çok ve çabuk yürüyen, iyi yol alan, hızlı giden, yörük.
 3. Göçebe olan, yörük
 4. Yörük.
 5. Hayvancılıkla geçinen göçebe Türkmenlere verilen ad.
 6. Osmanlılarda otuzar kişilik ocaklar halinde Rumeli'ye yerleştirilen ve savaş zamanlarında geri hizmetlerde çalıştırılan timarlı asker.
 7. Bak. Yörük.
 8. Çabuk ve hızlı yürüyen.
 9. Tarihte yeniçerilere katılan yaya asker.
 10. Hızlı koşan at.

sengin

 1. Taştan olan, taştan yapılmış.

sengi asyab

 1. Değirmen taşı. (Osmanlıca'da yazılışı: seng-i as-yâb)

semai

 1. Bir kurala bağlı olmayıp ancak işitmekle öğrenilen (söz).
 2. Klasik Türk müziğinde iki basit usulden biri.
 3. Sekizer hece ölçüsüyle yazılmış olan halk şiiri türü.
 4. (Kar.): Göstermelik perdeden kalktıktan sonra Hacivat'ın söylediği şarkı.
 5. Bk. Semavi.
 6. (en)Sow; intersperse, scatter; spread; lose, miss.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

senginsengi asyabsengi harasengi kabirsengi kazasengi musallasengseng i ibretsengdilsengendazsengersensen ağa ben ağasen bilirsinsen dede ben dede, bu atı kim tımar edesen dost kazan, düşman ocağın başından çıkarsemaisemai kahvesisemasemaansemaatsemacetsemaceti ibtidasemsem strategic enterprise managementsem.
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın