yürük ne demek?

 1. Osmanlı İmparatorluğu'nda otuzar kişilik ocaklar olarak Rumeli'ye yerleştirilen ve savaş zamanlarında geri hizmetlerde çalıştırılan tımarlı asker, yörük.
 2. Çok ve çabuk yürüyen, iyi yol alan, hızlı giden, yörük.
 3. Göçebe olan, yörük

  Fakat göç ve yürük hayatı hareme ve kapalılığa gelmez.

  F. R. Atay
 4. Yörük.
 5. Hayvancılıkla geçinen göçebe Türkmenlere verilen ad.
 6. Osmanlılarda otuzar kişilik ocaklar halinde Rumeli'ye yerleştirilen ve savaş zamanlarında geri hizmetlerde çalıştırılan timarlı asker.
 7. Bak. Yörük.
 8. Çabuk ve hızlı yürüyen.
 9. Tarihte yeniçerilere katılan yaya asker.
 10. Hızlı koşan at.

yürük aksak

 1. Aksak usulünün en hareketlisi.

yürük at yemini artırır

 1. Bir işte üstün çaba gösterenler, o ölçüde bir karşılık görürler.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

yürük aksakyürük at yemini artırıryürük ata paha olmazyürük bayrağıyürük defterleriyürük semaiyürükalpyürükbeyiyürükböreğiyürükeryürüyürü ense tıraşını göreyimyüreyüregiryüreği ağzına gelmekyüreği ağzındayüreği bayılmak
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın