semaan ne demek?

 1. (Semaen) İşiterek, dinleyerek, dinlemek suretiyle.

semaat

 1. Dinlemek, kulak vermek.

sema

 1. Gök, gökyüzü.
 2. İşitme, duyma.
 3. Mevlevi dervişlerinin ney, nısfiye vb. çalgılar eşliğinde, kollarını iki yana açıp dönerek yaptıkları ayin.
 4. Bk. gök, gökyüzü
 5. Mevlevilikte musiki eşliğinde icra edilen dönme hareketi.
 6. Musiki dinleme.
 7. Felek.
 8. Asuman.
 9. İşitmek, kulakla dinlemek.
 10. (en)Heaven.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

semaatsemasemacetsemaceti ibtidasemadsemsem strategic enterprise managementsem.
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın