sen dede ben dede, bu atı kim tımar ede ne demek?

 1. Herkes kendisini buyurucu durumda görür, iş yapmakla yükümlü saymazsa ortadaki işi kim yapar?

sen

 1. Teklik ikinci kişiyi gösteren söz.
 2. (en)Japanese coin, worth about one half of a cent.
 3. (en)Fractional monetary unit of Japan and Indonesia and Cambodia; equal to one hundredth of a yen or rupiah or riel.
 4. (en)Special Educational Needs A child is said to have a special educational need if he/she finds it more difficult to learn than most children of the same age.
 5. (en)Special Educational Needs This denotes any child that has been identified as having some form of educational need either as a result of learning difficulty or if they are deemed as particularly bright or gifted These children receive additional support either from within the school or outside agencies.
 6. (en)Special Educational Needs Because of physical or sensory difficulties or due to behaviour or learning problems, some children have more difficulty in learning than average pupils All pupils are 'assessed' early in their school career and those who have particular difficulties may come within the SEN range Additional funds will be allocated following an annual audit of such children in each school.
 7. (en)Special Educational Needs.
 8. (en)Thou.
 9. (en)Thee.
 10. (en)Since.

sen ağa ben ağa

 1. Işten kaçınanlara şaka yollu söylenen bir uyarma sözü.

dede

 1. Çok yaşlı kimse.
 2. Büyük babadan başlayarak geriye doğru atalardan her biri.
 3. Mevlevi tarikatında çile doldurmuş olan dervişlere verilen unvan.
 4. Babanın veya annenin babası, büyük baba.
 5. Yaşlı erkeklere söylenen bir seslenme sözü.
 6. Anne ve babanın babası.
 7. Büyük peder.
 8. Ced, ata.
 9. Ata.
 10. (en)Grandfather.

ben

 1. Çoğu doğuştan, tende bulunan ufak, koyu renkli leke veya kabartı
 2. En çok üzümde görülen olgunlaşma belirtisi.
 3. Saçta, sakalda beliren beyazlık.
 4. Olta veya tuzağa konulan yem.
 5. Kuşun yavrusuna taşıdığı yem.
 6. Teklik birinci kişiyi gösteren söz
 7. Kişiyi öbür varlıklardan ayıran bilinç.
 8. Bir kimsenin kişiliğini oluşturan temel öge, ego.
 9. Tekil birinci şahsı gösteren zamir.
 10. Yüzde ve vücudun diğer bölgelerinde görülen, tümör özelliğinde olmayan yerel leke veya işaret. Doğuştan veya sonradan sinir, bağ doku, eklenti bezleri ve damar gibi doku yapılarını fazlalığı veya eksikliği sonucu yavaş olarak biçimlenir, mole, nevüs.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

sensen ağa ben ağasen bilirsinsen dost kazan, düşman ocağın başından çıkarsen hasen idinsen karışmasen kendinsen nehrisen sağ ben selametsese constituer prisonnierse defendendose desimalse perdredededede gibidede ninedede ve büyükannededeağaçdedebabadedective storydededen kalmadedegülüçivisidedekind tamlık teoremidedadedansdedantisyondedantör
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın