semaat ne demek?

 1. Dinlemek, kulak vermek.

semaan

 1. (Semaen) İşiterek, dinleyerek, dinlemek suretiyle.

sema

 1. Gök, gökyüzü.
 2. İşitme, duyma.
 3. Mevlevi dervişlerinin ney, nısfiye vb. çalgılar eşliğinde, kollarını iki yana açıp dönerek yaptıkları ayin.
 4. Bk. gök, gökyüzü
 5. Mevlevilikte musiki eşliğinde icra edilen dönme hareketi.
 6. Musiki dinleme.
 7. Felek.
 8. Asuman.
 9. İşitmek, kulakla dinlemek.
 10. (en)Heaven.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

semaansemasemacetsemaceti ibtidasemadsemsem strategic enterprise managementsem.
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın