semaceti ibtida ne demek?

 1. Sözün başlangıcındaki çirkinlik. (Osmanlıca'da yazılışı: semacet-i ibtida)

semacet

 1. Kötü görünüş, çirkinlik.

sema

 1. Gök, gökyüzü.
 2. İşitme, duyma.
 3. Mevlevi dervişlerinin ney, nısfiye vb. çalgılar eşliğinde, kollarını iki yana açıp dönerek yaptıkları ayin.
 4. Bk. gök, gökyüzü
 5. Mevlevilikte musiki eşliğinde icra edilen dönme hareketi.
 6. Musiki dinleme.
 7. Felek.
 8. Asuman.
 9. İşitmek, kulakla dinlemek.
 10. (en)Heaven.

ibtida

 1. Baş taraf. Evvel. Başlangıç. En önce, başta.
 2. Benzeri olmayan bir şey yaratmak. (Bak: İbda')

Türetilmiş Kelimeler (bis)

semacetsemasemaansemaatsemadibtidaibtida ı hariçibtida i dahilibtidadibtidaenibtidaıibtidaiibtidai cülusibtidai dahilibtidaiyyatibtiaribtiasibtaibtalibtaleibtali hissibtaliyyat
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın