relative accommodation ne demek?

 1. Belirli bir mesafede iki gözle bakış için gerekli

relative

 1. İlgi zamiri, ilgi cümleciği
 2. Nispi, izafi, göreli
 3. İlişkin, dair
 4. Başkasına nispetle vaki olan, mensup
 5. Bağıntılı, bağlı
 6. Akraba, yakın, hısım

relative abundance

 1. Göreceli bolluk

accommodation

 1. Konaklama
 2. Kalacak yer
 3. Yatacak yer
 4. Bulma (para vb.)
 5. Gözün optik sisteminin farklı uzaklıklara uyarılması durumu
 6. Bkz. akomodasyon
 7. Uyum sağlama, uyuşma, uzlaşma, uzlaştırma
 8. Uyma, intibak
 9. Birinin işini görmeye razı olma, Iütufkarlık
 10. Düzen

Türetilmiş Kelimeler (bis)

relativerelative abundancerelative addressrelative addressingrelative altituderelative atomic massrelative bioavailabilityrelative biological effectivenessrelative by marriagerelative cardiac dullnessrelativ pronounrelatifrelatif biyolojik etkinlik rberelatif suverme hızırelatif transpirasyonrelatingaccommodationaccommodation addressaccommodation berthaccommodation billaccommodation draftaccommodation endorsementaccommodation izlenimaccommodation ladderaccommodation noteaccommodation paperaccommodatingaccommodating transactionsaccommodatinglyaccommodateaccommodate facts to theoryaccommodate o.s. toaccommodate oneselfaccommodate oneself to circumstances
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın